Hartveilig Walcheren is een initiatief van Frank Smit en Martijn Koppejan. Beiden zijn geboren en getogen op Walcheren. Frank is fysiotherapeut, Martijn is verpleegkundige van origine en werkt tegenwoordig als zzp’er. Ze zijn allebei freelance instructeur voor verschillende organisaties.

Gezamenlijk hebben Frank en Martijn meer dan 25 jaar als strandwacht de diverse Walcherse stranden bewaakt in de zomermaanden. Hier maakten zij kennis met EHBO, reanimatie en AED’s en het trainen van mensen in het gebruik hiervan.

Vanuit hun gezamenlijke passie voor het verzorgen van trainingen/cursussen en het opzetten van goede burgerhulpverlening, plus de stellige overtuiging dat het beter en laagdrempeliger kan dan nu veelal het geval is, zijn zij in mei 2019 met Hartveilig Walcheren gestart.

Martijn